Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 6 ÚPN Stropkov“

Ukáž Možnosti
Zroluj panel