Mgr. Ján Slivka

Poslanec obec Šandal

V obci svoju činnosť vykonáva obecný úrad. Okrem starostu, ktorý je najvyšším zvoleným výkonným orgánom obce, rozhodovacím orgánom v najdôležitejších veciach a riešení všetkých základných otázok života v obci, je občanmi zvolené obecné zastupiteľstvo. V tomto volebnom období má 5 členov.

Ukáž Možnosti
Zroluj panel