Všeobecné Informácie

Poloha

Obec Šandal je jednou z obcí na severovýchode Slovenska. Leží vo východnej časti Prešovského kraja. Administratívne je v súčasnosti začlenená do okresu Stropkov. Obec Šandal leží v Nízkych Beskydách, v doline prítoku potoka Oľšavky. Obklopuje ju Ondavská vrchovina. Nadmorská výška v strede dosahuje 260 m, ale celkový chotár obce je v rozmedzí od 230 – 526 m. Obec má výhodnú polohu blízkosti okresného mesta Stropkov – 4 km, do susedného okresu Svidník je to 16 km a vzdialenosť od krajského mesta Prešov činí 50 km, čo je pomerne výhodné.

 

Súčasnosť

Veľký rozmach obec zaznamenala predovšetkým po druhej svetovej vojne. Do dediny bola zavedená elektrina, vybudovali sa cesty, vystaval sa kultúrny dom, budova predajne potravín a pohostinstva, obyvatelia si budovali svoje nové rodinné domy. V druhej polovice 20. storočia sa rapídne zlepšil život na našich dedinách, a nebolo to inak ani v tej našej. Obec je v súčasnosti splynofikovaná a má vlastný verejný vodovod, ktorý bol odovzdaný do používania v roku 1994. Zdrojom vody sú tri pramene „Pod Gavreckou“, ktoré sú zachytené a voda je privádzaná do zásobného vodojemu, z ktorého potom samospádom prichádza do domácnosti. Je tu rozostavaná stavba „Kanalizácia a ČOV Šandal“. V obci sú zrealizované zberné kanalizačné stoky, chýba však ešte čistiareň odpadových vôd z nedostatku finančných prostriedkov. Obec zrekonštruovala všetky svoje miestne komunikácie. Pre zvýšenie kvality života v obci bol svojpomocne vybudovaný dom smútku, ktorý bol umiestnený pri miestnom cintoríne.

Demografia

Počas prvého sčítania ľudí v r. 1784-87 bolo podľa archívnych údajov v obci 268 obyvateľov, ktoré žili v 34 domoch. Podľa súpisu z roku 1828 mala obec 55 domov a 434 obyvateľov. Ale napríklad pre ťažké životné podmienky začali obec hromadne opúšťať obyvatelia. Mnohí sa vysťahovali do USA, Argentíny atď. Dôsledkom migrácie bol značný pokles obyvateľstva v roku 1900, keď bolo zaznamenaných iba 133. Do roku 1910 však počet čiastočne narástol a v roku 1910 už v obci žilo 249 osôb. Z novších sčítaní obyvateľstva spomenieme dôležitý údaj zo sčítania v roku 1991. V obci vtedy malo trvalý pobyt 341 osôb. 26. mája 2001 sa uskutočnilo posledné sčítanie obyvateľov, domov a bytov v Slovenskej republike

 

Demografia – rok 2019 – obec ŠANDAL

Počet obyvateľov k 01.01.2019 318
Počet obyvateľov k 31.12.2019 323

K 31.12.2019 bolo v obci na trvalý pobyt prihlásených celkom 323 občanov

  • z toho: muži 176
  • ženy 147
  • z toho: deti do 15 rokov 59
  • muži od 15-62 116
  • ženy od 15-62 92
  • muži nad 63 rokov 26
  • ženy nad 63 rokov 30

V obci v roku 2019 zomreli 2 občania:  Ján Kobularčík, 86 ročný, Ján Kočiš, 85 ročný
Narodení v roku 2019: Zuzana Dravecká, Marína Bačíková, Rebeka Anna Lesáková, Alex Vaško, Zoe Petrovská

Na trvalý pobyt sa do obce prihlásili piati občania. Z trvalého pobytu boli odhlásení celkom traja obyvatelia.

V obci v roku 2019 bol 1 sobáš: Jakub Cuba.

Stav k 31.12.2018 318
Prihlásení k TP 5
Narodení 5
Odhlásení 3
Zomrelí 2
Stav k 31.12.2019 323 občanov

Ukáž Možnosti
Zroluj panel