Všeobecné Informácie

Poloha

Obec Šandal je jednou z obcí na severovýchode Slovenska. Leží vo východnej časti Prešovského kraja. Administratívne je v súčasnosti začlenená do okresu Stropkov. Obec Šandal leží v Nízkych Beskydách, v doline prítoku potoka Oľšavky. Obklopuje ju Ondavská vrchovina. Nadmorská výška v strede dosahuje 260 m, ale celkový chotár obce je v rozmedzí od 230 – 526 m. Obec má výhodnú polohu blízkosti okresného mesta Stropkov – 4 km, do susedného okresu Svidník je to 16 km a vzdialenosť od krajského mesta Prešov činí 50 km, čo je pomerne výhodné.

 

Súčasnosť

Veľký rozmach obec zaznamenala predovšetkým po druhej svetovej vojne. Do dediny bola zavedená elektrina, vybudovali sa cesty, vystaval sa kultúrny dom, budova predajne potravín a pohostinstva, obyvatelia si budovali svoje nové rodinné domy. V druhej polovice 20. storočia sa rapídne zlepšil život na našich dedinách, a nebolo to inak ani v tej našej. Obec je v súčasnosti splynofikovaná a má vlastný verejný vodovod, ktorý bol odovzdaný do používania v roku 1994. Zdrojom vody sú tri pramene „Pod Gavreckou“, ktoré sú zachytené a voda je privádzaná do zásobného vodojemu, z ktorého potom samospádom prichádza do domácnosti. Je tu rozostavaná stavba „Kanalizácia a ČOV Šandal“. V obci sú zrealizované zberné kanalizačné stoky, chýba však ešte čistiareň odpadových vôd z nedostatku finančných prostriedkov. Obec zrekonštruovala všetky svoje miestne komunikácie. Pre zvýšenie kvality života v obci bol svojpomocne vybudovaný dom smútku, ktorý bol umiestnený pri miestnom cintoríne.

Demografia

Počas prvého sčítania ľudí v r. 1784-87 bolo podľa archívnych údajov v obci 268 obyvateľov, ktoré žili v 34 domoch. Podľa súpisu z roku 1828 mala obec 55 domov a 434 obyvateľov. Ale napríklad pre ťažké životné podmienky začali obec hromadne opúšťať obyvatelia. Mnohí sa vysťahovali do USA, Argentíny atď. Dôsledkom migrácie bol značný pokles obyvateľstva v roku 1900, keď bolo zaznamenaných iba 133. Do roku 1910 však počet čiastočne narástol a v roku 1910 už v obci žilo 249 osôb. Z novších sčítaní obyvateľstva spomenieme dôležitý údaj zo sčítania v roku 1991. V obci vtedy malo trvalý pobyt 341 osôb. 26. mája 2001 sa uskutočnilo posledné sčítanie obyvateľov, domov a bytov v Slovenskej republike

 

Demografia  – rok 2022 –  obec ŠANDAL

Počet obyvateľov k 01.01.2022 310

Počet obyvateľov k 31.12.2022 311

K 31.12.2022 bolo v obci na trvalý pobyt prihlásených celkom 310 občanov

z toho:

 • muži 167
 • ženy  144

z toho:

 • deti do 15 rokov  – 55
 • muži od 15-62   – 108
 • ženy od 15-62  – 90
 • muži nad 63 rokov  –  28
 • ženy nad 63 rokov – 30

 

V obci v roku 2022 zomreli 3 občania: 

 • Martin Andrejko, 34 ročný
 • Helena Vojčeková, 85 ročná
 • Ľubomír Bochmač, 52 ročný

                                                               

Narodení v roku 2022:             

 • Mária Nemcová
 • Tamara Mižov
 • Michal Shulevka
 • Malvína Mrázová

 

Na trvalý pobyt sa do obce prihlásilo 12 občanov. Z trvalého pobytu bolo odhlásených celkom 12 obyvateľov.

 

V obci v roku 2022 boli 2 sobáše: Daniel Maťaš a Štefan Ryzner.

Stav k 31.12.2021               310
Prihlásení k TP                      12
Narodení                                 4
Odhlásení                              12
Zomrelí                                   3

Stav k 31.12.2022             311 občanov

 

Ukáž Možnosti
Zroluj panel