Príroda a Kultúrne dedičstvo

Šandal – Príroda

Šandal leží v Nízkych Beskydách v doline prítoku Oľšavky. Nadmorská výška v strede obce je 260 m n. m. a v chotári 230-526 m n. m. Mierne členitý až mierne zvlnený povrch chotára tvoria flyšové súvrstvia a svahové hliny. Prevláda les s porastom buka, duba a brezy.

Šandal – Kultúrne dedičstvo

Pamiatky

………………… obsah bude preskúmaný ………………….

Tradície

Potočná radová zástavba. Zrubové dvoj- a trojpriestorové omazané a obielené domy s maštaľou pod spoločnou valbovou slamenou strechou sú z 19. storočia. Slama na hrebeni je spevnená radom snopov a koníkmi.

Vo dvore stoja chlievy a senníky voľnej stĺpikovej konštrukcie a zrubové stodoly pod slamou. Ešte v 1. polovici 20. storočia sa v rodinnom, výročnom a pracovnom zvykosloví zachovávali mnohé úkony (napr. na prah maštale dávali zámku, vajce, nôž, reťaz a opálený kameň; mladomanželom dávali do pálenky zrnká z dvoch klasov jedného stebla ap.)

Ukáž Možnosti
Zroluj panel