Verejná vyhláška o oznámení možnosti uplatnenia si vlastníckych práv k lesným pozemkom v k.ú. Šandal

Scan

Ukáž Možnosti
Zroluj panel