Zápisnica OkVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do NR SR 30.09.2023 v obci Šandal

Ukáž Možnosti
Zroluj panel