Oznámenia

Voľby prezidenta SR 2024

Rozhodnutie o vyhlásení volieb prezidenta

Informácie pre voliča

Informácie pre voliča s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky

Informácie pre voliča s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky

Oznamenie-e-mailovej-adresy-k-volbam-prezidenta-SR

Informácia o utvorení volebných okrskov a určení volebnej miestnosti

Kandidáti pre voľby prezidenta SR 23. marca 2024

Okrsková zápisnica pre voľbu prezidenta SR – 1. kolo

Okrsková zápisnica pre voľbu prezidenta SR – 2. kolo

 

Vybudovanie detského ihriska

                           

                           

                           

Ukáž Možnosti
Zroluj panel