Zájazd do Sárospataku

sarospatak zajazd sandal-madarsko

Táto udalosť sa skončila

Obecné zastupiteľstvo a starosta obce ŠandaI Vás pozývajú na

ZÁJAZD NA Termálne kúpalisko do Sárospataku

dňa 07.07.2018 Odchod autobusu je o 6:00 hod od Obecného úradu v Šandale.
Vstupné na kúpalisko si hradí každý samostatne ! Upozorňujeme na platný pas pre deti do 15 rokov .

Ukáž Možnosti
Zroluj panel